De secretarissen van de Christelijke Wereldgemeenschappen te gast in Amersfoort en Utrecht.

De afgelopen week hadden we de eer en het genoegen de conferentie van de secretarissen van de Christelijke Wereldgemeenschappen op bezoek te hebben voor hun reguliere ontmoeting.

Elk jaar vindt die plaats in een van de centra van de aangesloten kerken. Bij ‘Christelijke Wereldgemeenschappen” moet men bv. denken aan de Lutherse Wereldfederatie of aan de Anglicaanse Gemeenschap, maar ook aan de globale verbanden van de Doopsgezinden of de adventisten, enz. Het Vaticaan stuurt de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Eenheid naar deze vergadering en de Orthodoxen zijn vertegenwoordigd een Armeense Bisschop en aan afgevaardigde van het Patriarchaat van Moskou.

De Conferentie werd opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog en is dus ouder dan de Wereldraad van Kerken. Zij speelt een bepaalde rol op de achtergrond omdat ze de secretarissen het platform biedt om elkaar beter te leren kennen en op een discrete wijze allerlei informatie en visies met elkaar te delen zonder de druk om toch tot gemeenschappelijke besluiten te moeten komen. De Conferentie speelde ook een belangrijke stimulerende rol bij het tot stand komen van het ´Global Christian Forum´. De secretaris van dat forum behoort trouwens ook tot de leden. Van de kant van Unie van Utrecht is de secretaris van de Internationale Bisschoppenconferentie, Mgr. Harald Rein van Zwitserland, lid van de Conferentie. Het was zijn initiatief om de secretarissen naar Utrecht uit te nodigen.

Afgelopen dinsdag werd de Conferentie in onze Utrechtse Kathedraal ontvangen. Ook de Bisschop van Haarlem was daarbij aanwezig zoals ook het Metropolitaan Kapittel. Na het samen bidden van de vesper (met grote dank aan het Kathedrale koor voor hun medewerking, zij konden trouwens op zeer positieve respons van de gasten rekenen!), werd er aan het gezelschap door het Kapittel een diner aangeboden. 

Voor vrijwel alle leden van de Conferentie was het de eerste keer dat zij op een meer concrete wijze kennis maakten met onze kerk. Dat die kennismaking hen goed was bevallen, hebben velen ons na afloop bevestigd!

Met grote dank aan allen die zich daarvoor inzet hebben!

Amersfoort, Bisschoppelijke Bureau, 7 november 2014