De kracht van de verbindende gedachte.

Graag vragen wij uw aandacht voor deze bijzondere actie!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 december 2014