Geestelijken bijeen rond de kunst van het voorgaan

Door Peter Ben Smit

Hoe ga je voor, waarom doe je dat zo, wat zou je (nog) beter willen weten of kunnen in je liturgisch handelen?

Onder leiding van Jeroen de Wit (klooster Wittem, parochie Eindhoven) gingen zo’n 20 Oud-Katholieke geestelijken hierover met elkaar in gesprek op hun halfjaarlijkse studiedag. Plaats van handeling was het seminariegebouw in Amersfoort, waarvan de kapel als oefen- en demonstratieplek diende.

’s Morgens stond een inventarisatie van leervragen centraal, als ook een gesprek over hoe je voorgangers zich voelen in de liturgie en het oefenen van het liturgisch lezen en bidden: Welke vorm van bidden is gepast in welke context? Welke taal past? De taal van het gebed en de wijze van voorbidden dient er immers toe de gemeente mee te krijgen in het gebed.

’s Middags stond het eucharistisch gebed centraal. Collega’s lieten elkaar hun manier van voorgaan zien en er ontwikkelde zich een open en goed gesprek over wat welke manier van doen tot uitdrukking brengt. Liturgie is immers uiteindelijk het hart van de theologie.

We bidden wie we zijn en wat dat is, komt ook tot uitdrukking door de wijze van voorgaan.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 december 2014