Wijziging in de taken van dr. M. Ploeger

Met ingang van 1 november 2014 is er aan het Oud-Katholiek Seminarie een aanvulling gekomen in de taken van dr. Mattijs Ploeger. De twee functies die hij reeds bekleedde – het docentschap “systematische theologie en sacramentenleer” (sinds 2008 als opvolger van mgr. dr. Bert Wirix) en het rectoraat (sinds 2009 als opvolger van prof. dr. Angela Berlis) – zijn thans uitgebreid met een docentschap dat is getiteld: “waarnemend docent liturgiek”. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden ter ondersteuning van dr. Koenraad Ouwens (de docent liturgiek), gedurende diens periode van ziekte.

Dit betekent dat dr. Ploeger het docentschap liturgiek (het geven van colleges, het afnemen van tentamens en het beoordelen van papers, alsmede het verrichten van onderzoek op het gebied van de liturgie) zal waarnemen tijdens de ziekte van dr. Ouwens. Bij herstel van Koenraad Ouwens zal deze de uitoefening van het docentschap hervatten en zal Mattijs Ploeger zich beperken tot onderzoek op het betreffende vakgebied.

Bij de aanstelling tot “waarnemend docent liturgiek” behoort tevens het vooruitzicht dat Mattijs Ploeger op de langere termijn de beoogde opvolger zal zijn van Koenraad Ouwens als regulier docent in de liturgie.

De wijziging in het takenpakket van Mattijs Ploeger betekent dat hij het pastoorschap van de kathedrale en parochiekerk te Haarlem met ingang van 1 november heeft beëindigd, met als opvolger pastoor drs. Robert Frede. Mattijs Ploeger zal half januari verhuizen naar Alkmaar. Voor het resterende (kleine) deel van zijn werktijd is hij sinds 1 november assisterend pastor van de parochie van St. Agnes te Egmond, ter ondersteuning van pastoor Rudolf Scheltinga.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 december 2014