Studiedag: De Remonstranten als kerk en de remonstrantse theologie

Uitnodiging Studiedag Arminius Instituut:
Maandag 26 januari, Vrije Universiteit, Amsterdam

Vanaf januari 2015 organiseert het Arminius Instituut, verbonden aan het Remonstrants Seminarium aan de VU, wetenschappelijke en algemeen publieksgerichte theologische programma’s. De focus ligt op studieuze activiteiten en publicaties m.b.t. ’theologie, kerk en samenleving’. De aftrap wordt gegeven op deze studiedag. Deze eerste keer staat de Remonstrantse Broederschap als zodanig centraal: lezingen en discussie over de vraag, wat de betekenis van de remonstrantse theologie en de remonstrantse kerk kan zijn in de huidige samenleving.

De beide docenten prof. dr. Christa Anbeek en dr. Tjaard Barnard zullen spreken. Daarnaast prof. dr. Johan Goud, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de remonstrantse theologie en Jaap Marinus, gastonderzoeker bij de Remonstranten.

Twee sprekers van een andere confessionele / levensbeschouwelijke richting zullen eveneens hun licht laten schijnen over de vraag naar de betekenis van de Remonstranten: van mgr. dr. Dick Schoon en dr. Maarten Wisse horen wij hoe zij over genoemde vraag denken.

PROGRAMMA

10.00 uur           ontvangst met koffie en thee
10.30 uur           welkomstwoord door de dagvoorzitter, dr. Bert Dicou, directeur Arminius Instituut
10.35 uur           prof. dr. Christa Anbeek,  “Remonstranten: geloof begint bij jou”
11.10 uur           prof. dr. Johan Goud,  “Multitasken: de opdracht van remonstrantse theologie”
11.45 uur           Jaap Marinus, presentatie werkplan n.a.v. onderzoek kansen RB lokaal
12.15 uur           forumgesprek met Anbeek, Goud, Marinus o.l.v. drs Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator
12.45 uur           lunch
13.45 uur           dr. Tjaard Barnard. “De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil”
14.20 uur           Mgr. dr. Dick Schoon, “Het geloof vieren als gestructureerde vrijheid”
14.55 uur           dr. Maarten Wisse: “Bespiegelingen van een hyper-calvinist”
15.30 uur           theepauze
16.00 uur           forumgesprek Barnard, Schoon, Wisse, o.l.v. Elza Kuyk
16.30 uur           afsluiting door dagvoorzitter, drankje na

Opgeven vóór 19 januari 2015 bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Lokatie: Hoofdgebouw VU, de Boelelaan 1105, Filmzaal PThU (1e verdieping)

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 december 2014