CashflowPro Online

Het verheugt ons zeer u te kunnen melden dat – na een hele lange aanloopperiode – het programma CashflowPro Online – voor het bijhouden van uw financiële administratie – binnen enkele weken voor iedereen beschikbaar zal komen.

Een uniek aspect aan dit boekhoudprogramma is de koppeling met het reeds door velen gebruikte programma Scipio Online (voor het voeren van de ledenadministratie). Dit brengt veel voordelen met zich mee – o.a. het in één handeling vastleggen van de bijdrage kerkbalans in de financiële en de ledenadministratie.

Net als in CashflowPro – de voorloper van CashflowPro Online – is het standaard rekeningschema van de OKKN geïmporteerd. Het is dus niet nodig om zelf het rekeningschema over te nemen naar CashflowPro Online; bij het inrichten van de administratie kan direct gekozen worden voor het OKKN rekeningschema. Dit scheelt een hoop werk en vergemakkelijkt aan het eind van het boekjaar het opmaken van de jaarrekening.

In de maand februari zullen een aantal introductiebijeenkomsten worden georganiseerd. Hiervoor zijn t.b.v. de bereikbaarheid locaties verspreid over het land gekozen. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht voor het programma en wordt u geholpen bij de opstart van uw administratie.

Het gebruik van c.q. het overstappen naar CashflowPro Online en Scipio Online is niet vrijblijvend. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle parochies met beide programma’s gaan werken. De licentiekosten voor beide worden derhalve door de landelijke kerk gedragen en zullen niet worden doorbelast.

In de loop van de komende week zullen alle kerkbesturen nader worden geïnformeerd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 januari 2015