Opening ‘Week van Gebed’ – Portugese parochie van Amsterdam

De Week van Gebed om eenheid onder de Christenen 2015 zal worden geopend met een viering in de  parochie Nossa Senhora de Fatima in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 14 januari 2015 vanaf 19.30 uur in de Portugese parochiekerk aan de Jacob Catskade 11 in Amsterdam.  De landelijke organisatie van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie-EZA hebben voor de parochiekerk gekozen, omdat het materiaal voor de gebedsweek gemaakt is door de kerken in Brazilië.  

De viering zal worden geleid door pastoor Thiago Hetsen; pater Bernardo verzorgt de overdenking en de gebeden worden verwoord door vertegenwoordigers van diverse kerken, onder wie ds. Arjan Plaisier (PKN), ds. Jan Wessels (EA/EZA), mgr. Jan van Burgsteden (RKK), majoor Jeanne van Hal (Leger des Heils) en ds. Moses Alagby (Migrantenkerken). De voertaal is Nederlands, enkele liederen worden gezongen in het Portugees.
Het thema ‘Dorst’ is verbonden met de schriftlezing uit Johannes 4. De viering is voor iedereen gratis toegankelijk.

De organisatie is blij met de gastvrijheid van de Braziliaans-Portugese parochie aan de gracht. ‘In de geloofsbeleving van christenen uit Latijns-Amerika is veel ruimte voor passie en emotie. In deze kerk neemt de devotie voor Maria een bijzondere plaats in. Door de dienst hier te houden krijgt de dienst de Latijns-Amerikaanse kleur die past bij de teksten en symbolen van de week van gebed in 2015’, aldus Geert van Dartel, voorzitter van de landelijke werkgroep voor de Week van Gebed om eenheid.  

De week van gebed wordt jaarlijks gehouden in de derde week van januari.  In 2015 zijn er honderden vieringen gepland in de periode van 18 tot en met 25 januari 2015. Er nemen zo’n 200.000 christenen aan deel. De landelijke Raad van Kerken en Evangelische Alliantie – EZA maken een liturgie, die door veel plaatsen wordt overgenomen. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 januari 2015