“Je suis Charlie”

Ook het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geschokt door de aanslag op de redactie en de cartoonisten van Charlie Hebdo in Parijs. Deze afschuwelijke terreurdaad is niet alleen een aanslag op individuele personen, maar ook op een van de belangrijkste principes van onze rechtsstaat: de vrijheid van meningsuiting, die het mogelijk maakt gevestigde belangen, met name ook van religieuze instituten en bewegingen, kritisch te volgen.

Waar deze vrijheid wordt aangetast of onmogelijk wordt gemaakt, verliest de samenleving haar menselijkheid en dreigt zij te ontaarden in een totalitair systeem.
Dat terroristen met hun acties de hemel menen te verdienen, wijzen we af als een onzinnige zelftoeeigening van het oordeel dat aan God alleen toekomt.

Het Bestuur roept de leden van de Oud-Katholieke Kerk en allen die de democratische samenleving voorstaan op, om op elke mogelijke wijze te protesteren tegen de terreurdaad en tegen de haat die groepen in de samenleving tegen elkaar opzet en probeert uit te spelen.

Naast dit protest zoeken wij wegen om de pluriformiteit, ook in religieuze zin, die onze samenleving de eeuwen door heeft verrijkt, te beschermen en waar mogelijk door dialoog en ontmoeting te bevorderen. Ons christelijk geloof is daarbij onze leidraad, omdat het ons leert dat geweld alleen overwonnen kan worden door vertrouwen, hoop en liefde.

Namens het Collegiaal Bestuur,

Dirk Jan,
Bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 januari 2015