Afscheid van de H. Adelbertuskerk

De eucharistieviering van zondag 15 februari was voor de parochianen van de H. Adelbertuskerk extra bijzonder, omdat ze in deze dienst afscheid namen van hun kerkgebouw. Pastoor Harald Münch ging voor in de dienst die voor velen van de aanwezigen soms zeer ontroerend was. Het is moeilijk om een kerkgebouw waar je jaren bent samengekomen en waar je samen veel hebt meegemaakt, te verlaten. Daar horen tranen bij en daar was ook ruimte voor.

Gelukkig was er ook vreugde, om te beginnen om pastoor Martina Liebler-Münch weer op het altaar te zien. Ze liep nog op krukken en het staan viel haar soms zichtbaar zwaar, maar gelukkig kon zij toch meedoen in de dienst. Het was de eerste kerkdienst waarin Martina voorging sinds zij in december met haar fiets ongelukkig ten val kwam bij een botsing met een auto. Vreugde klonk ook door in de overdenking door lector Rob de Rijk, die de pijn van het afscheid benoemde, maar de parochianen ook bemoedigde voor de toekomst. Het Adelbertuskoor zong de gregoriaanse Adelbertushymne zonder orgelbegeleiding, eigentijdsere muziek werd er tijdens de communie gezongen door de engelenstemmen van het koor van meisjes en jonge vrouwen uit de IJmuidense parochies.

Na de zegen maakten de misdienaars en lectoren het altaar leeg, zoals in de viering van Witte Donderdag. Ook werd het reliek van de heilige Adelbertus uit het altaar genomen. Vervolgens droegen parochianen, misdienaars en lectoren het altaarkruis, de godslamp, het evangelieboek, het reliek en de heilige oliën onder het zingen van het lied Wij van de aarde de kerk uit. Tot slot volgde de paaskaars en pastoor Münch met het heilig sacrament. Beneden sprak pastoor Martina een laatste gebed uit en sloot ze de deuren naar de kerk, waarna de koffie en thee klaarstonden. Sommigen hadden het ‘bakkie troost’ hard nodig, maar er werd gelukkig ook hard gelachen om herinneren die werden opgediept.

Met het sluiten van de H. Adelbertuskerk komt een einde aan een halve eeuw waarin IJmuiden twee Oud-Katholieke parochies telde. In oktober maakten beide parochies de keuze om als één nieuwe parochie in één kerk verder te gaan. Deze parochie bestaat sinds 1 januari 2015 en draagt de naam van de HH. Adelbertus en Engelmundus. Op zondag 22 februari zullen de parochianen samen de H. Engelmunduskerk aan de Koningin Wilhelminakade, het ‘nieuwe’ huis van de parochie, binnentrekken. In deze viering, waarin de bisschop van Haarlem zal voorgaan, begint de nieuwe parochie gezamenlijk aan de veertig dagen op weg naar Pasen.

Een fotoverslag van de dienst vindt u hier.

Door: Johannes van Riessen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 februari 2015