Een nieuwe administrateur gevonden…

Met plezier laten wij u weten dat het Collegiaal Bestuur onlangs de sollicitatieronde voor een nieuwe administrateur succesvol heeft kunnen afsluiten, en wel met de benoeming van de heer Wilfred Folmer. Wilfred komt vanaf 1 maart de bezetting op het Bisschoppelijk Bureau versterken.

Wilfred Folmer is afkomstig uit het Gelderse dorp Scherpenzeel. Wilfred is 43 jaar. Weliswaar zelf niet Oud-Katholiek is hij wel kerkelijk betrokken en actief, onder meer als kerkorganist in zijn Hervormde ‘thuisgemeente’ in Scherpenzeel en in de Protestantse Gemeente Utrecht.

We kijken uit naar de samenwerking en wensen Wilfred veel succes toe in zijn nieuwe baan.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 februari 2015