Eerste dienst van de nieuwe parochie

Op zondag 22 februari hield de nieuwe parochie van HH. Adelbertus en Engelmundus haar eerste dienst als één gemeenschap. Bij zo’n dienst hoort de bisschop natuurlijk aanwezig te zijn, dus ging Dirk Jan Schoon, de bisschop van Haarlem voor op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Met het pelgrimslied Door de wereld gaat een woord trad de processie van misdienaars, voormalige parochianen van de Adelbertuskerk, de pastoors Martina en Harald en de bisschop de kerk binnen. Halverwege het lied werd even gepauzeerd om de parochianen de tijd de geven de voorwerpen die vorige week uit de Adelbertuskerk waren meegenomen een plek te geven in de Engelmunduskerk: De ciborie, het altaarkruis, het evangelieboek en de relieken van de heilige Adelbertus werden naar het altaar gebracht, waar de bisschop de relieken in de altaartafel plaatste. De paaskaars en de heilige oliën vonden met de doopvont een plek in de nieuwe doopkapel die aan de Cronjékant van de kerk is ingericht.

Bij de Vastentijd hoort natuurlijk een Vastenproject. Onze parochie sluit zich aan bij het Vastenproject van de landelijke kerk, het citypastoraat in Rotterdam, maar speciaal voor de kinderen leidde Nanda Tol het project van de kinderkerk in. Aan de hand van het verhaal van Eef en het thema ‘open handen’ zullen de kinderen zich op hun manier verdiepen in de Veertigdagentijd.

De bisschop preekte in deze dienst die een ingetogen maar toch ook feestelijk karakter kreeg over het samengaan van de IJmuidense parochies. Er waren complimenten voor de parochianen en ook bemoedigende woorden voor hen die het samengaan nog moeilijk vinden. Aan het einde van de dienst onthulden Gert Jan van der Hulst en Jan Pieter Schoon het nieuwe logo van de parochie: een zeilboot met twee zeilen als teken van de twee parochies die de krachten hebben gebundeld om letterlijk voortvarender te zijn, maar waarin ook het kruis, een doopvont, een kerkraam en een regenboog te herkennen zijn. Terecht was er applaus voor het bijzondere ontwerp.

Er was helaas geen applaus voor de mensen die deze week hard gewerkt hebben om de kerk op tijd klaar te krijgen voor de dienst van vandaag, maar wel zichtbare bewondering voor het resultaat van hun ijver: Het altaarkruis van de Adelbertuskerk is met dat van de Engelmunduskerk tot één geheel gemaakt en de doopkapel is ingericht. Ook heeft het orgel uit de Adelbertuskerk een plek gekregen bij het Sacramentsaltaar.

Na afloop was er koffie, waarna we samen ook het glas hieven op de toekomst en deze nieuwe stap voor de oudkatholieken in de IJmond. Op naar Pasen!

Door: Johannes van Riessen.

Voor een fotoverslag – met dank aan Hans van de Pieterman – klikt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 februari 2015