Studentenretraite 2015

Inmiddels zijn alle studenten weer keurig aan het werk of aan de studie, maar afgelopen weekend verbleef een groep van 14 studenten samen met studentenpastor Grete Verheij-de Jager in de abdij Koningsoord te Oosterbeek.

De jaarlijkse studentenretraite stond in het teken van het voorgaan in de liturgie. Niet het “hoe moet het” stond daarbij centraal, maar wel vragen als “hoe kom ik over?”, “wat en hoe communiceer ik, in houding, intonatie, gebaar, persoonlijkheid e.d.?” en “wat breng ik over?”.

Onder leiding van Andries Govaart werd de gehele zaterdag besteed aan deze vragen, zodat iedereen aan de beurt kon komen. Het was een bijzondere, intensieve en leerzame dag!

Natuurlijk werd het gehele weekend meegeleefd met het ritme van de abdij. De verstilling in de kerk deed velen goed, maar ook de sfeer binnen de groep en de gezelligheid in de avonduren was een weldaad.

Voor sommige studenten was dit een eerste gelegenheid om goed kennis te maken met de groep. Voor anderen was het de laatste retraite. Jutta Eilander-van Maaren en Helen Gaasbeek namen tijdens het weekend afscheid van het OKSB, omdat zij (bijna) klaar zijn met de opleiding.

Tenslotte nog een woord van dank. Aan studentenpastor Grete voor haar grote inzet voor het studentenpastoraat. Aan Andries Govaart voor zijn uitstekende begeleiding op zaterdag. En aan de zusters van abdij Koningsoord voor de gastvrijheid en de goede zorgen.

Door: Helen Gaasbeek.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 februari 2015