Het erfgoed van de Oud-Katholieke kerk in Culemborg

De oud-katholieke kerk van de HH. Barbara en Antonius Abt  behoort tot de kleinere kerkgebouwen van Culemborg. De rijke inventaris is daarentegen misschien wel de belangrijkste van de stad. Zij omvat vele voorwerpen van geschiedenis en kunst, die voor Culemborg, de regio en zelfs voor Nederland als geheel van grote cultuurhistorische waarde zijn.

Enkele liturgische objecten stammen nog uit de voorreformatorische tijd en zijn waarschijnlijk afkomstig uit een van beide middeleeuwse hoofdkerken van Culemborg. Zij werden in de zestiende eeuw ternauwernood gered en vonden in de zeventiende eeuw een onderdak in de schuilkerk. Uit de schuilkerkperiode van de zeventiende en achttiende eeuw bleven daarnaast grandioze meubelstukken en kerkgewaden bewaard. Zij geven een goed beeld van de naar binnen gerichte rijkdom van de Rooms-Katholieke kerken en de kerken van de oud-bisschoppelijke cleresie (de latere Oud-Katholieke kerken) in die periode. Het huidige kerkgebouw is ten slotte een mooi voorbeeld van het neoclassicisme van de negentiende eeuw, vermengd met neogotische elementen.

In een lezing zal Richard de Beer, als consulent/conservator van het Oud-Katholieke erfgoed in Nederland verbonden
aan het Catharijnenconvent in Utrecht, met behulp van vele lichtbeelden diverse voorwerpen uit de Culemborgse kerk voor het voetlicht brengen en in het bredere kader plaatsen van het erfgoed van de Oud-Katholieke kerk en van het religieuze erfgoed in Nederland in het algemeen.

Datum & tijd: woensdag 25 februari om 20.00 uur.

Plaats: zaaltje Oud-Katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje).

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of Betty Visser betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539).

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 februari 2015