Anglicanen – Orthodoxen – Oud-Katholieken . . . ONTMOETEN ELKAAR!

Beste leden en vrienden van de Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke kerk in Nederland,

Mede namens metropoliet Athenagoras en aartsbisschop Joris Vercammen nodigen we u uit met elkaar te denken en te spreken over het thema

Vrede

Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Voor onze kerken is het vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van de apostelen gebouwd te zijn.

Momenteel ervaren wij in onze wereld veel onvrede. Wat is ons antwoord erop vanuit onze geestelijke traditie? Hoe kunnen we vanuit onze spiritualiteit werken aan vrede in deze wereld?

We hopen op een dag van inspiratie en ontmoeting. Een dag waarop wij van elkaar kunnen leren hoe wij vrede in ‘het spoor van de apostelen’ naar deze wereld kunnen brengen.

Onder meer zullen meewerken David Mumford, episcopaal priester en vredesactivist, Stire Kaya-Cirik, Syrisch-orthodox schrijfster en Vader Meletios Webber, orthodox priester.

De dag wordt besloten met het vieren van de vesper in de St. Gertrudiskathedraal, grenzend aan Ontmoetingscentrum “In de Driehoek”.

Datum:         zaterdag 18 april 2015

Tijd:             10.00 uur tot 15.30 uur

Locatie:        Ontmoetingscentrum ‘In de Driehoek’, Willemsplantsoen 1c te Utrecht

Aanmelden:  bij mevrouw Marina van der Waag, mcjvanderwaag@gmail.com of pastoor
                    Harald Münch,fam.munch@planet.nl  

Bijdrage:      10 euro (incl. koffie/thee en lunch), ter plaatse te voldoen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 maart 2015