Studiedag voor pastores over Euthanasie

Ethische handvatten voor een pastorale praktijk


Twee keer per jaar wordt er een studiedag voor pastores gehouden. Op de komende studiedag zullen de pastores zich bezighouden met het onderwerp Euthanasie. Sprekers zijn: Prof.dr. Frans Vosman, ethicus, verbonden aan de Universiteit voor humanistiek en Dr. Remco Robinson, empirisch-praktisch theoloog, verbonden aan de kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Universiteit Utrecht. Aan de hand van de probleemstelling:
Heiligheid van het leven of bevrijding van uitzichtloos lijden? wordt er met elkaar ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat betekent heiligheid van het leven?
  • Welke richtlijnen en regels moet de kerk geven ten aanzien van euthanasie?
  • Kunnen we bij de vraag naar euthanasie pastorale begeleiding geven?

De besloten studiedag wordt gehouden op woensdag 15 april 2015 in het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in Amersfoort. Aanvang: 16.15 uur.  Sluiting: 20.45 uur. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 maart 2015