Paasgroet

“Ik heb u een voorbeeld gegeven”, zegt Jezus tot zijn leerlingen als hij hen de voeten heeft gewassen op de laatste avond van zijn leven op aarde (Johannes 13,15). De voetwassing is een onovertrefbaar gebaar waarin de Heer zijn hele leven en de kern van zijn missie samenvat. De voetwassing is een gebaar dat gemeenschap schept. “Als je je niet door mij laat wassen, kun je mijn deelgenoot niet zijn.” zegt de Heer in hetzelfde verband tot de protesterende Petrus (Johannes 13, 8). Mensen gemeenschap aanbieden: daar was het de Heer om te doen. Voortdurend was hij op zoek naar hen die veroordeeld werden tot een leven in de marge, maar evenzeer naar hen die wel in aanzien stonden maar het daarom niet minder aan verbondenheid ontbrak. Met Jezus zouden dus nieuwe tijden aanbreken: een tijd van genade, een tijd van gemeenschap tussen mensen onderling en tussen God en de mensen. Eindelijk zou Gods’ liefdesverbond werkelijkheid worden! ….. (lees meer)

Zo luidt het begin van de paasgroet die de aartsbisschop verzond vanuit zijn rol als voorzitter van de IBC.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 april 2015