Pastoor Duurkoop neemt afscheid

Zondag 12 april neemt pastoor Duurkoop afscheid van Utrecht. Zij gaat na vijf jaar als plebaan te hebben gewerkt – de eerste vrouwelijke plebaan in Nederland –  met emeritaat.

In een feestelijke dienst op deze zondag ‘Beloken Pasen’, die om 10 uur begint, wordt haar afscheid gevierd.

Pastoor Duurkoop gaat voor en preekt, de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, is aanwezig en hopelijk ook veel parochianen! In de dienst zit veel muziek, zo zingt het kathedraal koor in plaats van het Onze Vader van de mis het Notre Père van Maurice Duruflé.

De komende drie maanden is pastoor Duurkoop nog in dienst van de kerk en zal ze zich wijden aan een studieverlof waarin zij ten bate van de landelijke kerk onderzoek zal doen.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 april 2015