Eigen kwetsbaarheid als basis voor solidariteit in de zorg

Indrukwekkende Quasimodolezing 2015 door Ruard Ganzevoort

 

Wie kwetsbaar is, kan solidariteit opbrengen
Wie kan erkennen dat zij of hij zelf kwetsbaar is, is ook in staat solidariteit met anderen op te brengen. Wie er weet van heeft dat het leven een geschenk is, kan er ook de waarde en waardigheid van inzien. Op deze en soortgelijke gedachten bouwde prof. dr. Ruard Ganzevoort zijn Quasimodolezing op, die als thema had “Menselijke waardigheid in de klem? Kerk een zorg“.

Hierin ontwikkelde Ganzevoort uitdagende gedachten rond een fundamentaal relationeel opgevatte zorgethiek, rond de problematiek van het bepalen van wat goede zorg of gezondheid is, en rond de economische kant ervan: waarom mag vakantie wel veel kosten, en zorg niet? De omgang met de eigen kwetsbaarheid, een rode draad in zijn betoog en volgens Ganzevoort een bij uitstek spiritueel thema (geestelijk verzorgers zijn dus nodig!), is ook van groot belang wanneer het om beslissingen rond het levenseinde gaat; toelaten dat er een einde is, is ook deel van de kunst het leven op zijn waarde te schatten. Ruard Ganzevoort is hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks.

Discussie met panel en zaal
Met Ganzevoort gingen drie experts in gesprek: Mr. André Rouvoet, voorzitter branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland, Prof. dr. Jan L.L. Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UMC, en drs. Marieke Ridder, geestelijk verzorger in verpleeghuis Bornholm en Hospice Bardo en assisterend pastor in de oud-katholieke parochie Amsterdam. Een levendige discussie met de zaal volgde, waarin zowel de hoofdspreker als de panelisten werden uitgedaagd te reageren op vaak schrijnende situaties in de zorg anno 2015, dit alles onder de soepele leiding van Loes Berkhout, geestelijk verzorger en oud-katholiek seminarist.

De eeuwenoude Gertrudiskapel in Utrecht vormde hiervoor een passend decor, waarin ook het muzikaal intermezzo, levensliederen gezongen door Gertjan Arentsen en begeleid door Piet van der Steen (accordeon) welluidend kon klinken.

Nieuw boek: Quasimodolezing 2014
Geopend werd de avond met de presentatie van een nieuw boek: An Ongoing Conversation – The Green Patriarch in The Netherlands (red. Jan Jorrit Hasselaar/Peter-Ben Smit), een verslaglegging van het bezoek van oecumenisch patriarch Bartholomeüs I aan Nederland. Deze hield de vorige Quasimodolezing. Het eerste exemplaar werd door aartsbisschop Joris Vercammen aangeboden aan drs. Rieke de Vlieger, directeur van CAH Vilentum en aan prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Catholic Theology. Het boek is verkrijgbaar via: www.okkn.nl/webwinkel/139/an_ongoing_conversation – ook de Quasimodolezing van dit jaar zal in gedrukte vorm verschijnen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 april 2015