Uitnodiging Seminariedag

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie

en het College van Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie

nodigen u hierbij uit voor de openbare Seminariedag

ter opening van het studiejaar 2015-2016.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 19 september 2015

in de oud-katholieke kathedraal van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem.

De aanvang is om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor koffie of thee.

 

Tijdens deze middag zal de jury voor de wetenschappelijke prijzen de Pascalprijs uitreiken

aan onze emeritus-docent voor patristiek en oecumenica, prof. dr. Martien Parmentier.

 

Het openingscollege van dit studiejaar zal worden gegeven door

onze docent kerkgeschiedenis, can. drs. Wietse van der Velde.

 

Voorts staan een kort jaarverslag van de rector, een bijdrage vanuit de studenten

en muzikale intermezzi op het programma.

 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten

onder het genot van een hapje en een drankje.

Uw aanwezigheid en ook die van andere belangstellenden wordt zeer op prijs gesteld.

  

Namens het Curatorium,

drs. Klaas-Jan Visser, voorzitter    

                                    

Namens het College van Docenten,

dr. Mattijs Ploeger, rector

 

correspondentieadres:

mw. Th.J. van der Woude-Bakker

Nimmerdorlaan 3

3612 AM  Tienhoven

telefoon: 0346 – 281578

e-mail: dorienvanderwoudeokkerk@planet.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 augustus 2015