Theologie om het leven te dienen – Bonner hoogleraar Günter Esser neemt afscheid

Theologie is er om een bijdrage te leveren aan het “goede leven”, het leven in overvloed (Johannes 10,10). Met deze stelling nam professor Günter Esser (1949) op 3 oktober afscheid van zijn leerstoel aan de Universiteit Bonn. Sinds 1996 had hij hier onderwezen en onderzoek gedaan, als ook leiding gegeven aan de oud-katholieke opleiding aan deze universiteit.

De plaats van zijn afscheidscollege zei alles: de Namen Jesu-Kirche, een voormalige kerk van de Jezuïetenorde, die nu als een “geestelijke oase” in Bonn functioneert – en als oud-katholieke bisschopskerk. Hier ontdekt de kerk zichzelf opnieuw, in de ontmoeting met zoekende mensen, volgens Esser, die zich als priester en pastor sterk engageert in dit pionierende project.

Verschillende sprekers eerden Esser, zo sprak bisschop Matthias Ring, zelf een voormalig wetenschappelijk assistent van de scheidende professor zijn waardering uit voor bescheidenheid, zijn inzet en loyale opstelling, terwijl hij benadrukte dat een kerk kritische, wetenschappelijke theologie nodig heeft, wil ze niet verzanden in ideologie of vrome banaliteiten.

Namens de Unie van Utrecht sprak aartsbisschop Joris Vercammen Esser toe en roemde vooral zijn werk als theologische adviseur en betrokkenheid bij een aantal oecumenische dialogen, zoals in Duitsland die met de Evangelische Kirche en op internationaal niveau die met de Rooms-Katholieke Kerk. Oud-studenten zongen de jubilaris toe, die ook woorden van dank kreeg van de leiding van de Namen Jesu Kirche. Uit de wetenschap spraken verschillende vertegenwoordigers, waaronder een vertegenwoordiger van de protestantse theologische faculteit, waarmee de oud-katholieke opleiding nauw samenwerkt, de oecumenicus Ola Tjorholm, en de Nederlandse hoogleraar Peter-Ben Smit.

Als hoogtepunt kreeg Esser uit handen van zijn opvolger, Prof. Andreas Krebs, een bundel, getiteld Weg-Gemeinschaft overhandigd, waarin een reeks van theologen, waaronder Joris Vercammen, Mattijs Ploeger, en Peter-Ben Smit, hem eren met een essay; naast Krebs traden daarbij bisschop Ring en wetenschappelijk medewerker Anja Goller als redacteurs op.

Jazzmusici van de universitaire big band verzorgden de muzikale omlijsting, terwijl de vriendelijke en heldere leiding van Goller de bijeenkomst vlot liet verlopen, zodat de receptie in de parochiekerk St. Cyprian bijtijds kon beginnen.

Overigens bleek in de loop van de dag dat het woord “pensioen” op Esser niet van toepassing is: hij blijft als docent homiletiek (preekkunde) aan de ambtsopleiding verbonden en zal in de toekomst ook de opleiding voor geestelijken in buitengewone dienst leiden.

Door: Peter-Ben Smit

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 oktober 2015