Age Kramer tot diaken gewijd

Zondag 4 oktober was het feest! Age Kramer uit Egmond aan Zee werd tot diaken gewijd.
Dit werd gedaan door de bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, mgr. dr. Dirk Jan Schoon,

in de Kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem.

Voor de familie Kramer was het dubbel feest dit weekend, omdat één van de drie dochters, Mieneke Kramer, vrijdagavond een ‘Gouden Kalf’ had gewonnen vanwege de beste ‘Montage’ betreffende de film Prins.

Age Kramer is al vele jaren woonachtig in Egmond aan Zee en actief betrokken als lid van de Oud-Katholieke St. Agnesparochie. Hij is werkzaam geweest in diverse functies o.a. bij de IKON, de Protestantse Gemeente Amsterdam
en bij het Zeister Zendingsgenootschap van de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Aanbevelingen in de viering werden uitgesproken door de heer Joop Spit uit Egmond aan Zee, welke Age Kramer al zeer vele jaren kent, en er ook herhaaldelijk bij hem op heeft aangedrongen, zijn opleiding te gaan doen aan het oud-katholiek seminarie, om in de Oud-Katholieke kerk als ambtsdrager te kunnen functioneren.

De tweede aanbeveler was pastoor Rudolf Scheltinga uit Egmond aan Zee, de thuisparochie van Age Kramer.
Age werd bekleed met de diakenstola en dalmatiek door twee parochianen uit Egmond aan Zee: Jaap Dekker en Laura Zwart – Vuil. 
Age Kramer is nu dus diaken, met als standplaats IJmuiden. Daar gaat hij vormgeven aan een bijzonder (parttime) project: het bezoeken van alle leden van de parochie van de HH Adelbertus en Engelmundus in IJmuiden, in de leeftijd van 35 – 50 en hen te interviewen over hun band met kerk en geloof of over hun band met kerk en geloof welke aan het verdwijnen is of verdwenen, of juist weer terug is gekomen in deze fase van hun leven. Kortom: luisteren naar de
levensverhalen van mensen. Een boeiend en ongetwijfeld in vele opzichten leerzaam project, voor de parochie en mogelijk ook voor de Oud-Katholieke Kerk als geheel.
 
Door: Rudolf Scheltinga

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 oktober 2015