Cursus Theologie voor belangstellenden – VOL

– WEGENS OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING IS HET NIET LANGER MOGELIJK U VOOR DEZE CURSUS IN TE SCHRIJVEN –

Misschien bent u geïnteresseerd in theologie, kerkgeschiedenis of de Bijbel. Of bent u nieuwsgierig naar het waarom van de dingen in de kerk. In onze kerk worden verschillende trainingen aangeboden, bijvoorbeeld de lectorenopleiding of de cursus voor catecheten.

Maar als je nu wél geïnteresseerd bent, maar geen lector of catecheet wilt worden?

De nieuwe cursus theologie voor belangstellenden is speciaal bedoeld voor deze groep mensen. Gedurende een zestal avonden zal worden ingegaan op verschillende aspecten van theologie en de kerk door steeds andere sprekers. De bijeenkomsten bieden niet alleen maar informatie, maar ook ruim de tijd voor interactie en onderling gesprek.

U kunt zich inschrijven voor deze serie bijeenkomsten. De bedoeling is dat er een vaste groep ontstaat. Als u een keer niet kunt is dat geen probleem. In overleg en na aanmelding is het ook mogelijk aan te schuiven bij één of meer avonden.

 

Overzicht

11 januari                  

Inleiding in de Bijbel en het Oude Testament
docent: drs. Joke Kolkman

Het oude testament is ontstaan gedurende vele eeuwen. Hoe kun je de weg vinden in dat oude en complexe boek?

We ontdekken hoe dit boek is opgebouwd en wat de samenhang is. Ook gaan we in op  moeilijke gedeeltes in dit boek, stukken die bijvoorbeeld gaan over geweld en over slachtoffers die worden gemaakt in Gods Naam. We kiezen een gedeelte uit, om er samen mee aan de slag te gaan.

8 februari                   

Nieuwe Testament
docent: prof. dr. Peter Ben Smit

De evangelie lezing krijgt veel aandacht in onze vieringen. We gaan er zelfs bij de lezing staan. Waarom bevat de Bijbel eigenlijk vier verschillende evangeliën? Waarin verschillen ze van elkaar?  Op deze avond hoort u meer over de verschillende evangeliën. Ook komen de brieven uit het Nieuwe Testament aan de orde.

14 maart                     

Geloofsbelijdenis en keuzes van de vroeg christelijke kerk
docent: dhr. Harald Münch

Bijna elke zondag zingen we de Geloofsbelijdenis. Deze bestaat uit eeuwenoude woorden. Waar komen ze vandaan? Spreken ze ons nog aan? Sommige mensen zouden hun geloof anders willen formuleren. Kan dat? Of houden we ons aan de vaste formuleringen?

11 april                       

Sacramenten
docent: dr. Mattijs Ploeger

Binnen de katholieke traditie kennen we zeven sacramenten. Wat is een sacrament eigenlijk? Wat gebeurt er dan precies? Zijn alle sacramenten even belangrijk? Waarin verschilt een sacrament met een ander ritueel? Deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende sacramenten en hun ontstaansgeschiedenis.

9 mei                          

Kerkgeschiedenis
docent: drs. Wietse van der Velde

Als we willen weten hoe onze kerk is ontstaan, moeten we terug in de kerkgeschiedenis. U hoort over de situatie waarin onze kerk is ontstaan. Welke keuzes er zijn gemaakt in het verleden en hoe deze keuzes doorwerken in de wijze waarop wij nu kerk zijn.

6 juni

Oud Katholieke Spiritualiteit
docent : dr. Joris Vercammen

Wat kenmerkt onze manier van kerk-zijn? Waarin verschilt onze wijze van omgaan met kerk en geloof met dat van andere kerkgenootschappen? Kortom: wat is nu typisch oud- katholiek? Deze avond wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op die vraag. Daarbij gaat het niet om de buitenkant, maar om onze eigen spirituele houding.

 

Waar?
Oudkatholieke pastorie, Willemsplantsoen 3 te Utrecht

Wanneer?
Maandagavonden, te beginnen op 11 januari

Tijd?
Van 20.00 uur, tot 21.30 uur

Kosten?
Een vrijwillige bijdrage i.v.m. de kosten

 

Opgeven voor de avonden kunt u zich bij:
Loes Berkhout
Tel. 06 51947896 (na 18.00 uur)
Email: berkhout.loes@gmail.com

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 december 2015