Nieuwe kanunniken gekozen

Op 24 november hield het Metropolitaan Kapittel van Utrecht zijn najaarsvergadering. Afscheid werd genomen van dr. Martien Parmentier als kanunnik en vice-deken, die wegens gezondheidsredenen zijn ontslag had gevraagd.

Om in deze en in de eerder dit jaar ontstane vacature door het afscheid van can. Jan Kinneging te voorzien werden twee nieuwe kanunniken gekozen. De keuze viel op drs. Bernd Wallet, plebaan van de kathedrale kerk van Utrecht en op drs. Paul Brommet, pastoor van Leiden. Beiden hebben hun verkiezing aanvaard. Hun installatie zal plaatsvinden tijdens de vespers t.g.v. de Nieuwjaarsontmoeting van het aartsbisdom op zondag 3 januari. In die dienst zal dan ook officieel afscheid worden genomen van de beide emeriti kanunniken.

In zijn vergadering besloot het Kapittel tot een wijziging in zijn Reglement. Deze houdt in dat als de plebaan van de kathedrale kerk tot kanunnik wordt gekozen dit voor de duur van zijn ambtsperiode als plebaan is.

Wietse van der Velde, deken

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 december 2015