Bezinningsdagen Oud-Katholieke Spiritualiteit 2016

Thema 2016: Geraakt door de liefde – Oud-Katholieke liturgische spiritualiteit

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om in internationaal verband met elkaar van gedachten te wisselen over de oud-katholieke spiritualiteit.

Aartsbisschop Dr. Joris Vercammen (Utrecht), bisschop em. Dr. John Okoro (Dornbirn), PD Dr. Michael Bangert (Basel) en Dr. Ulf Karwelies (Bielefeld) zullen met korte referaten over Kyrie, Sanctus, Epiklese, Eucharistie en Zegen het onderwerp inleiden. Na de inleidingen is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen, maar er zal geen discussie volgen. Priester Peter Klein (Blumberg) zal namelijk door middel van meditatie de gedachten verdiepen.

Tijd: van vrijdag 22 juli (vanaf 12.15 uur) tot maandag 25 juli 2016 (tot 13.00 uur)

Locatie: Benedictijner abdij van Sint-Willibrord in Doetinchem

Bij de dagindeling wordt rekening gehouden met de gebedsdiensten van de monniken; er is voldoende gelegenheid voor gesprekken en uitwisseling alsook voor wandelingen, waartoe de omgeving van het klooster uitnodigt.

Voertaal: Duits

Deelnemers: geestelijken en geïnteresseerde leken uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Omdat het aantal deelnemers tot 21 – inclusief de begeleiding – beperkt is, zullen aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Kosten, ter plaatse te betalen in contanten: € 185,50 + € 10,00 voor beddengoed (als u die wilt huren) plus reiskosten. Mochten de kosten een bezwaar zijn dan zal geprobeerd worden hiervoor een oplossing te vinden. U kunt daartoe mailen naar: werkwoche-ak@web.de.

Nadere inlichtingen: werkwoche-ak@web.de

Aanmeldingen tot 15 juni 2016: buro@okkn.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 februari 2016