Bisschopswijding in Wenen

Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag dr. Heinz Lederleitner tot bisschop gewijd voor de Oostenrijkse Oud-Katholieke Kerk.

De viering vond plaats in de Lutherse ‘Stadtkirche’ in het centrum van Wenen. Niet alleen waren vele gelovigen opgekomen om aan de viering deel te nemen, ook de oecumene was goed vertegenwoordigd. Twee Rooms-Katholieke bisschoppen en hoge vertegenwoordigers van de Orthodoxe en Anglicaanse zusterkerken zorgden voor een oecumenisch kader dat een bisschopswijding eigenlijk nodig heeft.

In zijn preek ging Bisschop–emeritus John Okoro in op het bisschopsambt als een persoonlijk engagement. Hij drukte de wijdeling op het hart op Gods Geest te vertrouwen en er zich bewust van te zijn dat het bisschopsambt een dienst is waaraan men ook veel vreugde kan beleven. Als hoofdconsecrator trad de Aartsbisschop van Utrecht op en mede-consecratoren waren de bisschoppen John Okoro, emeritus bisschop van Oostenrijk, en Dusan Hejbal, van de Tsjechische Oud-Katholieke Kerk. Verder namen de bisschoppen van de Unie van Utrecht (in functie en met emeritaat), alsook twee episcopaalse bisschoppen: Pierre Wahlon, bisschop van de ‘American Convocation in Europe’ en Mike Klussmeyer, Bisschop van West-Virginia (VS), aan de handoplegging deel. De bisschop van de Lusitanische Kerk van Portugal, Jorge Cabral, bevond zich eveneens onder de consecratoren.

In zijn groetwoord tijdens de receptie na de wijding benadrukte de aartsbisschop de vertrouwensband die er tussen de bisschop en zijn kerk bestaat. Het is bekend dat bisschop Lederleitner vooral wil werken aan meer verbinding tussen parochies en gelovigen in zijn eigen kerk. Daarbij zal dat vertrouwen dan ook van groot belang zijn. Verder sprak de bisschop over Dr. Lederleitner als iemand die door eigen levenservaring, pastorale inzet en theologische competentie een wijze man geworden is die van grote betekenis zal kunnen worden voor zijn kerk, maar ook voor de Unie van Utrecht. De aartsbisschop verwelkomde de nieuwe bisschop in de bisschoppenconferentie en schonk hem een nieuw geschilderde icoon van de Heilige Willibrord, patroon van de Unie van Utrecht, als teken van verbondenheid. 

Een beeldverslag van de wijding vindt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 februari 2016