Moedig leiderschap

De relatie tussen spiritualiteit, moraliteit en politiek van Dag Hammarskjöld

Daags na de Quasimodolezing organiseert vredesorganisatie PAX in samenwerking met de OKKN een 2 daags seminar – met lezingen van KG Hammar – voormalig aartsbisschop van Upsala, en gesprekskringen met Herman Kaiser, Carola Schouten, Karin van den Broeke, Jan Gruiters en Joris Vercammen.  

“Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig zijn. En hoe kunnen we aan bevrijding werken als we zelf geen vrije geest hebben? En hoe kunnen we anderen vragen om offers te brengen, als we zelf daartoe niet bereid zijn?“

Dag Hammarskjöld

 

Dag Hammarskjöld (1905-1961) was (de tweede) algemeen secretaris van de Verenigde Naties van 1953 tot 1961. In die hoedanigheid stond hij middenin de wereldpolitiek en had hij te maken met verschillende crises. In 1961 werd zijn vliegtuig op weg naar Ndola in Rhodesië, het latere Zimbabwe, neergeschoten en kwam hij om het leven. Na zijn dood werd er een dagboek gevonden met de titel ‘Merkstenen’. Het boek getuigt van een universele mystiek en is in meer dan 60 talen vertaald. Voor zijn werk is hem postuum de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

 

Tijdens dit meditatieve seminar willen we onderzoeken hoe het innerlijk leven van Hammerskjöld zijn visie op vragen en uitdagingen van de internationale rechtsorde beïnvloedde. Tegelijkertijd kijken we naar hoe dit, vandaag de dag, nieuwe inzichten kan bieden in actuele politieke kwesties. We dagen de deelnemers uit om, net zoals Hammarskjöld, de verbinding te maken tussen het eigen individuele innerlijk en hun werk. De bijeenkomst wil dus nadrukkelijk hoofd én hart aanspreken in een sfeer van rust en meditatie.

 

Hoofdspreker

Karl Gustav Hilding Hammar (1943) was aartsbisschop van Upsala en hoofd van de Kerk van Zweden van 1997 tot 2006. Hij was dikwijls uitgesproken en dit resulteerde in zowel hartstochtelijke medestanders als tegenstanders. Hij staat bekend als een groot kenner van Dag Hammarskjöld.

 

Doel

Vrede en gerechtigheid komen er niet met louter goede bedoelingen. Het vraagt een uiterste inzet van mensen, om zowel strategische als morele beslissingen te durven nemen. Voorwaarde daarvoor is een innerlijke rust en stilte, een vrije geest en vrijheid van angst. Om daartoe te komen, stelt Hammarskjöld, is overgave nodig.

Het seminar wil, aan de hand van Hammarskjölds bespiegelingen over mystiek en politiek, de deelnemer stimuleren om te reflecteren op wat deze tijd vraagt aan moedig leiderschap en hoe deze zelf moedig leiderschap kan ontwikkelen.

 

Voor wie?

Een brede groep mensen die geïnteresseerd is in leiderschap naar voorbeeld van een groot diplomaat en mysticus. Maximaal 80 deelnemers.

De gespreksgroepen worden geleid door leiding gevende mensen. Mensen die hierin interesse hebben zijn mensen die zelf leiding geven of willen geven, en die uit de verschillende sectoren komen. We kunnen denken aan: 

 

de landelijke politiek

Mensen uit de landelijke en lokale politiek; politieke partijen

lokaal bestuur

Mensen uit lokaal bestuur, VNG

vredesbeweging

Werknemers PAX, Kerk en Vrede, Vredesplatform, ambassades

Kerk

Predikanten en pastores; via RvK, CSC, landelijke kerken

 

Wanneer?

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2016.

 

Programma

Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur tot en met zaterdagmiddag 14.00 uur. Een overnachting met diner, ontbijt en lunch is inbegrepen. De lezingen van KG Hammar zijn in het Engels; de kringsgesprekken zijn in het Nederlands.

We beginnen met een lezing, daarna gaan we uiteen in werkgroepen en tenslotte is er een meditatie.

Zaterdagochtend beginnen we met een meditatie, waarna het ontbijt volgt en een tweede lezing. Hierna gaan we uiteen in gesprekskringen (max. 12 deelnemers). Tenslotte komen we bijeen voor een plenaire afronding, waarna we eindigen met een lunch. 

Alle informatie en het complete programma vindt u hier.

U kunt zich hier aanmelden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 februari 2016