Cursus Theologie voor belangstellenden – najaar 2016

In het voorjaar van 2016 is er een cursus gestart voor parochianen die wel eens wat meer willen weten van theologie en van waar onze kerk voor staat. Meteen stroomden de aanmeldingen binnen. De groep werd te groot om nog met elkaar in gesprek te gaan. We moesten verschillende mensen teleurstellen. Vandaar het besluit om dezelfde cursus in het najaar te herhalen met dezelfde docenten en dezelfde onderwerpen. Er staat een aantal mensen op de lijst, maar er kunnen nog een paar mensen aanschuiven.

Data, docenten en onderwerpen ziet u in het onderstaand overzicht. Als plaats van samenkomst denken we ook deze ronde aan  Utrecht, het ORKA lokaal vanwege de centrale ligging.

5 september: pastoor Joke Kolkman, over het Oude Testament 

19 september: dr. Peter- Ben Smit, over het Nieuwe Testament

3 oktober: pastoor Harald Münch, over de Geloofsbelijdenis 

17 oktober: dr. Mattijs Ploeger, over de sacramenten

31 oktober: drs. Wietse van der Velde, Kerkgeschiedenis

14 november: dr. Joris Vercammen, Oud Katholieke Spiritualiteit

Opgeven voor de avonden is niet meer mogelijk.

Loes Berkhout
Tel. 06 51947896 (na 18.00 uur)
Email: berkhout.loes@gmail.com

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 februari 2016