‘Want bij u is mijn leven geborgen…’

Ook dit jaar wordt door de Oud-Katholieke Kerk i.s.m. RoyalJongbloed een 40-dagenboekje uitgegeven. Ditmaal met als thema het boek Psalmen.

Al vanaf het vroegste begin van het christendom worden in de tijd tussen Aswoensdag en Pasen – de veertigdagentijd – een vaste serie psalmen gelezen en gezongen. Oeroude liederen, die mensen door de eeuwen hebben doen uitkijken naar Gods toekomst.

Liedjes van verlangen zijn het, die in dit boekje per dag opnieuw tot leven worden gewekt. Elke dag is voorzien van een korte meditatie en gebed door een groep van lectoren uit de Oud-Katholieke Kerk, en zo is een verrassend persoonlijk en veelkleurig beeld ontstaan van het verlangen dat ons drijft op de weg uit het donker naar het licht van Pasen.

Het boekje is te bestellen via de webshop of in een Oud-Katholieke Parochie bij u in de buurt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 februari 2016