Vastengroet 2016

De Ark is een internationale beweging die mensen met een verstandelijke beperking de ruimte wil geven die hen toekomt. De grondlegger is een rooms-katholiek christen: Jean Vanier. Ook de Nederlandse rooms-katholieke priester Henri Nouwen was ermee verbonden. Het is nu al meer dan veertig jaar dat Jean Vanier overal ter wereld kleine woongemeenschappen sticht waar mensen met een verstandelijke beperking samenwonen met mensen zonder zichtbare handicap, mensen zoals de meesten van ons dus.  Ze proberen gemeenschappen te zijn waar mensen, ongeacht hun ras, cultuur, godsdienst, mogelijkheden of beperkingen een plek kunnen vinden en met hun gaven elkaar en de wereld kunnen verrijken’.  “Als je leeft met mensen met een handicap”, vertelt Jean Vanier, dan leer je opeens heel wat over je zelf, en hij voegt eraan toe: “mens zijn is aan elkaar toevertrouwd zijn, elk met je zwakheden en je kracht, omdat we elkaar nodig hebben.” In ons land is er een Ark-gemeenschap in Gouda.

De Ark van Noach is een plek waar mens en dier asiel vinden. Ze worden er in veiligheid gebracht om begin van een nieuwe wereld te worden. Het wordt een wereld waar geen zondvloed meer mogelijk zal zijn! Zo vinden mensen in de gemeenschappen van Jean Vanier niet alleen hun eigen plek, de gemeenschappen zijn tegelijkertijd als laboratoria voor een nieuwe wereld: het Koninkrijk van God! In de gemeenschappen van de Ark wordt op de vooravond van Witte Donderdag een liturgie van de voetwassing gevierd. Het is een hoogtepunt in deze gemeenschappen die gebaseerd zijn op de onderlinge relaties en het vertrouwen op God. Wie de grootste onder u wil zijn, moet dienaar van allen zijn. ( Matteüs 20, 26) Het is de sleutel van het Koninkrijk Gods, het begin van een nieuwe wereld. In die wereld houdt de godsverduistering op en wordt het weer ervaarbaar dat God geen verre afwezige is. God is immers degene die deze wijze van leven in ons hart bewerkt. De uitnodiging gaat van hem uit en het is Gods’ liefde die het mogelijk maakt. 

De volledige tekst van de vastengroet vindt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 februari 2016