Oproep tot gebed

De Raad van Kerken vraagt kerken en gemeenten aandacht te geven aan de slachtoffers van het toenemende geweld in de wereld. Het moderamen van de Raad reageert daarmee positief op de oproep die de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft doen uitgaan, waarin verschillende grote conflicten worden genoemd ‘die de wereldvrede bedreigen’.

Lees verder

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 maart 2016