Paasgroet

Zusters en Broeders,

Een rechtvaardig en goed mens die omkomt als een misdadiger. Dát is het verhaal van de Heer Jezus. Het schokt je. Onmogelijk weg te poetsen met een of ander optimistisch praatje. De gebeurtenissen met Jezus confronteren mensen met het kwaad in hun hart. Maar Jezus’ kruisdood was pure vriendschap. Ook al stond men hem naar het leven, hij heeft het niet opgegeven voor de mens te kiezen, voor het leven, voor de verbondenheid. Daarom brengt zijn dood nieuw leven. Het evangelie vertelt dat uit zijn dode lichaam water en bloed tevoorschijn komt: tekenen van nieuw leven! (Johannes 19: 34)

Het hele leven en de hele geschiedenis ziet er daarom nu heel anders uit. De tempels van macht en aanzien waarin een God aanbeden wordt die mijn ambities gehoorzaamt, werden door Jezus afgebroken. In plaats daarvan werd door Jezus’ vriendschap-op-leven-en-dood een tempel opgericht: een heilige ruimte van verbondenheid en solidariteit.

Pasen vertelt ons geen sprookje, daarvoor doet het je teveel schudden op je grondvesten. Pasen ziet de wereld en de mensen zoals ze zijn, mét hun neiging tot het kwaad. Maar tegelijk tilt het ons op zodat we over het muurtje van onze angsten heen kunnen kijken. Het perspectief van vriendschap opent zich. Het is het enige antwoord op al het kwaad. We mogen het ervaren als Gods’ eigen antwoord.

En elke keer dat het opnieuw gebeurt dat de rechtvaardige omkomt als slachtoffer van de angst van anderen, mogen we weten dat daarmee het laatste woord niet gezegd is. Het laatste woord is aan onze vriendschap en aan God!

Zalig Pasen!

 

+ Joris A.O.L. Vercammen

Aartsbisschop van Utrecht 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 maart 2016