Helen Gaasbeek priester gewijd

Afgelopen zaterdag, 21 mei, werd diaken Helen Gaasbeek tot priester gewijd in de kathedraal van Ste. Getrudis in Utrecht. Aartsbisschop Joris Vercammen: De priesterwijding van Helen was een groot feest. Een mooie opkomst én hartverwarmende participatie  uit ‘de oecumene’. Ik ben blij dat protestantse  predikanten en Rooms-Katholieke priesters en diakens op onze uitnodiging waren ingegaan om plaats te nemen bij onze geestelijkheid op het priesterkoor. Natuurlijk namen zij geen deel aan de handoplegging, maar ze maakten met hun uitdrukkelijke aanwezigheid wel duidelijk dat een priester niet alleen voor een (oud-katholiek) bisdom gewijd wordt maar voor de hele kerk. Het zijn kleine stapjes, maar ze zijn wel belangrijk. Zij kregen overigens een bijzondere plaats bij de vredegroet en op die wijze ook de kans de nieuw-gewijde ‘in de oecumene’ te verwelkomen.

In de preek probeerde ik enkele accenten te leggen op de spiritualiteit van een kerkelijk ambtsdrager. Centraal daarin staat de innige verbondenheid met het Volk van God, waarvan men overigens ook gewoon lid blijft. Mensen meedragen in je hart en in je gebed schept echter een zeer bijzondere band. Daar zouden we ons meer bewust van kunnen worden.

Hieronder een fotoverslag. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau

23 mei 2016