Nieuwe deken van Haarlem gekozen

Omdat de zittingstermijn van de deken van Haarlem, pastoor drs. Harald Münch, afliep, koos de Haarlemse Geestelijkheid in haar vergadering van 18 mei een nieuwe deken.

In de eerste stemronde werd prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar aan ons seminarie en assisterend pastor in Amsterdam, met grote meerderheid van stemmen tot nieuwe deken gekozen. Hij hoefde geen gebruik te maken van de bedenktijd die hem volgens het reglement toekwam en de bisschop kon hem dan ook verwelkomen in zijn nieuwe functie.

Ook sprak de bisschop hartelijke woorden tot pastoor Münch, die deze functie twee termijnen van vier jaar met grote inzet en persoonlijke betrokkenheid heeft vervuld. De vergadering onderstreepte het afscheid en het welkom met groot applaus.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 mei 2016