Jaardag OKViB Dordrecht

Op zaterdag 11 juni 2016 is het al weer twee jaar geleden dat de stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging werd opgericht.

Graag wil het bestuur bij dit feit – net als vorig jaar in Aalsmeer – stilstaan met een feestelijke en qua inhoud voor een ieder waardevolle jaardag.

Dit jaar zijn wij hartelijk welkom in de parochie van de Heilige Maria Maior aan de Voorstraat 120 te Dordrecht, waar we een kijkje ‘achter de schermen’ mogen nemen ter gelegenheid van de opknapbeurt van de parochieruimte. Een dag ook waar wij, samen met u, terugkijken op het afgelopen jaar.

De stichting heeft diverse activiteiten kunnen voortzetten, zoals het publiceren van Ons Contact, de NOVA-dagen en de retraite in Wahlwiller. Maar u mist natuurlijk de Bondsdag. Deze leemte willen wij met de jaardag opvullen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 10.30 uur inloop met een kopje koffie/thee en wat lekkers.

Om 10.50 uur heten wij u officieel welkom.

Van 11.00 tot 11.45 uur vertelt lector Erna Bekkering over de geschiedenis van de schuilkerk en zal een rondleiding door het kerkgebouw verzorgen.

Van 11.45 tot 12.30 uur: in verbinding met de naam van de parochie stellen wij vandaag Maria van Nazareth centraal. Dit thema willen wij hier introduceren en daarom vragen wij u iets mee te nemen waardoor u zich verbonden voelt met Maria.

Rond 12.30 uur is het tijd voor een korte viering waarin lector Erna Bekkering voor zal gaan. Aansluitend bieden wij u een heerlijke lunch aan.

Van 14.00 tot 15.00 uur: voorstelling van mevrouw Jos van Steen, die zich in de persoon van de moeder van Jezus verplaatst en op de piano wordt begeleid door Annelies Komen. Hierna kunnen wij onder het genot van een kopje thee of koffie met Jos napraten.

De kosten voor deze dag bedragen € 15,00 (donateurs ontvangen € 2,50 korting).

De kerk is met het openbaar vervoer bereikbaar vanaf centraal station Dordrecht CS met bus 10 richting Energiebus, u stapt uit bij halte Mattensteiger. Vanaf daar is het nog 2 minuten lopen. Vanaf het centraal station Dordrecht loopt u in circa 18 minuten naar de kerk. 

Parkeermogelijkheden: Dordrecht heeft 7 parkeergarages in en rond het centrum, deze vindt u via routeborden. Op deze borden leest u ook of de parkeergarages nog vrije parkeerplaatsen hebben. Wanneer u op straat parkeert, is het tarief afhankelijk van de locatie waar u parkeert. Gratis parkeerterrein: U kunt de eerste 24 uur gratis parkeren op het terrein Weeskinderendijk. U moet wel (via de groene knop) een kaartje uit de automaat halen.

Aanmelden kan tot 6 juni bij Janneke Lettinga via email penningmeester@okvib.okkn.nl of telefoonnummer 0511 – 432 343. Wilt u eventuele dieetwensen doorgeven?

De betaling van het verschuldigde bedrag moet voor die tijd worden overgemaakt op IBAN NL48 INGB 0000 410824 t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging onder vermelding van ‘jaardag 2016’ en bevestigt de inschrijving.

Op de jaardag zijn wij bereikbaar via 06 43026977 (Monique Bergers).

Graag verwelkomen wij u op 11 juni a.s. in Dordrecht!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 mei 2016