Spiritualiteitsonderzoek Sicco Claus gehonoreerd door NWO

Sicco Claus, lange tijd columnist in de Oud-Katholiek, en parochiaan in Den Haag doet naast zijn werk als docent levensbeschouwing promotieonderzoek naar de “uitvinder” van de christelijke meditatie, John Main. NWO honoreerde een aanvraag om hem voor onderzoek vrij te stellen onlangs met een promotiebeurs voor leraren. Claus schrijft hierover het volgende:

“Zaterdag 4 juni 2016 viel bij mij de brief op de map waarin stond dat ik het onderzoek waarmee ik al een paar jaar bezig ben nu kan gaan intensiveren. Ik ontving van het NWO de promotiebeurs voor leraren die mij in de gelegenheid stelt halftime, twee dagen in de week, vijf jaar lang, ‘in de tijd van de baas’ te gaan studeren en schrijven. Mijn onderzoek gaat over spiritualiteit in het algemeen en over de mystiek-ascetische spiritualiteit van John Main (1926-1982) in het bijzonder. Mijn onderzoek is filosofisch van insteek. Main was een Benedictijn die heeft willen laten zien wat het belang van meditatie is binnen een Christelijk leven. Ik denk dat filosofische bezinning op enerzijds de spirituele conditie van onze cultuur en anderzijds de spiritualiteit van Main, meer inzicht kan geven in de aard en relevantie van (deze) mystiek-ascetische spiritualiteit. Ik hoop te kunnen laten zien dat in een tijd waarin bronnen van morele inspiratie hoog nodig zijn voor veeleisende menselijke projecten zoals het hooghouden van mensenrechten of het verantwoord omgaan met ons milieu, deze spiritualiteit een weg wijst naar waar en hoe die bronnen te vinden zijn.”

Het onderzoek van Claus is in de laatste maanden het tweede theologische onderzoeksproject waar een oud-katholiek onderzoeker betrokken is dat door NWO gehonoreerd wordt. Eerder betrof dit het onderzoeksproject Blueprints of Hope: Designing Post-War Europe; Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963), dat onder meer de oecumenische inbreng omtrent Europese eenwording en verzoening onderzocht. Prof. Peter-Ben Smit was hiervan één van de aanvragers.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 juni 2016