Naar aanleiding van de schietpartij in Orlando

De schietpartij in Orlando heeft ons zeer geschokt. Hoeveel haat en frustratie moet er schuil gaan achter een dergelijke actie. Het is te veronderstellen dat het om een zieke man gaat die onschuldigen wil straffen. Geweld als reactie tegen de vrijheid die blijkbaar te zwaar om te dragen is. Een wapenverbod zou het in elk geval dit soort mensen, die eigenlijk hulp nodig hebben, een stuk moeilijker maken om hun destructieve neigingen in daden om te zetten. De Amerikaanse wapenlobby laat ook hen in de steek!

Dat het in Orlando om de moord op bezoekers van een homo-bar gaat, laat vermoeden dat de dader het moeilijk had om te gaan met de diversiteit in de samenleving. Een open samenleving weet ruimte te geven aan die diversiteit, ook aan seksuele diversiteit. Het vraagt de nodige inspanningen om elk teken van homohaat of geweld tegen homo’s onmiddellijk de kop in te drukken. Wij zijn ons er van bewust dat dat ook binnen de kerken moet gebeuren. We herhalen daarom wat wij, samen met andere kerkleiders, in 2011 in de verklaring ter gelegenheid van de dag tegen geweld tegen homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen hebben geschreven:

“We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.” 

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.”

 

+ Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht,

+ Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 juni 2016