Peter-Ben Smit wordt hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie aan de VU

Prof. dr. Peter-Ben Smit wordt per 1 september 2016 ‘gewoon hoogleraar’ Contextuele Bijbelinterpretatie op de Dom Hélder Câmara leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast blijft Smit ‘bijzonder hoogleraar’ Oude katholieke kerkstructuren (vanwege het Oud-Katholiek Seminarie) aan de Universiteit Utrecht. Tevens blijft hij assisterend priester in de Amsterdamse parochie en deken van het bisdom Haarlem. 

De leerstoel, verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid, is genoemd naar de maatschappelijk geëngageerde Braziliaanse rooms-katholieke aartsbisschop Dom Hélder Câmara. Peter-Ben Smit gaat zich toeleggen op onderzoek en onderwijs over de relatie tussen gemeenschapsvorming, interpretatie van bronnen en maatschappelijke context. Reeds eerder verkende hij in vernieuwende publicaties onderbelichte thema’s zoals de rol van rituelen als maaltijden, opvattingen over mannelijkheid en de meerwaarde van diversiteit. In 2016 publiceert hij het eerste overzichtswerk over bijbel-interpretatie en mannelijkheidsstudies. 

Over zijn onderzoek en de nieuwe leerstoel zegt Smit: “Het gaat over wat de Bijbel echt betekent, voor echte mensen die deze teksten lezen met het oog op het echte leven. Ik onderzoek hoe betekenis tot stand komt. Daarbij concentreer ik me op de Bijbel als een religieuze tekst van mondiaal belang. De inzichten van mijn onderzoek zijn relevant voor alle vakken die zich met de interpretatie van teksten bezighouden.”

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in het bijzonder het Oud-Katholiek Seminarie feliciteert Peter-Ben Smit met deze benoeming. 

Tekst: www.vu.nl / Mattijs Ploeger
 


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 juni 2016