114 jaar Iglesia FIlipina Independiente – viering in solidariteit met inheemse volkeren

Op 3 augustus bestond de Iglesia Filipina Independienste (IFI), de Filipijnse zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk, 114 jaar. De “proclamation” van deze kerk in 1902 wordt ieder jaar nadrukkelijk gevierd. Het is een gelegenheid om terug te keren tot de inspiratie van de bronnen. Die bronnen hebben in het geval van de IFI alles te maken met het verlangen een onafhankelijke kerk voor een onafhankelijk land te zijn. De IFI ontstond in de context van de Filipijnse strijd voor onafhankelijkheid en ziet zichzelf nog altijd geroepen om op te komen voor de belangen van het land en de verschillende volkeren die erin wonen.
Dit laatste was met nadruk het geval bij de 114ste viering van de “proclamation.” Deze stond in het teken van de solidariteit van de IFI met de meer dan honderd inheemse stammen die de Filipijnen rijk zijn. Vaak gemarginaliseerd en gediscrimineerd zijn deze stammen erg kwetsbaar geworden, te meer omdat vaak juist op hun grondgebied rijke natuurlijke bronnen aan te treffen zijn: mineralen, edelmetalen, hardhout, etc. dit leidt niet zelden tot geweld en onderdrukking. In een politiek uitgesproken boodschap hierover neemt de IFI hierover stelling in bij monde van zijn
Obispo Maximo Ephraim Fajutagana (zie: http://www.ifi.ph/).
De Eucharistievering in de nationale kathedraal van de goed herder in Manila stond ook helemaal in het teken van deze solidariteit en werd gevolgd door een lezing door de algemeen secretaris van Katribu, een belangenorganisatie van inheemse volkeren (
http://www.katribu.org/).
Wat ver weg leek, kwam daarbij ook soms dichtbij, bijvoorbeeld toen het om het gevaar van de economisering van cultuur ging: het uitdrukken van de waarde van cultureel erfgoed in financiële termen en in relatie tot het belang ervan voor de toeristische sector alleen. Heel herkenbaar vanuit Amsterdams perspectief.

Peter-Ben Smit

Peter-Ben Smit is in het kader van het project van de Ramento wisselleerstoel in augustus te gast bij de IFI om colleges te verzorgen op het gebied van de bijbelwetenschap en de oud-katholieke theologie. Hij is als bijzonder hoogleraar “oude katholieke kerkstructuren” vanwege de St. Oud-Katholiek Seminarie verbonden aan de Universiteit Utrecht, deken van het bisdom Haarlem, assisterend pastor in Amsterdam, en vanaf 1 september hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie op de Dom Helder Camara leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor zijn publicaties over onder meer de IFI, zie: https://vu-nl.academia.edu/PeterBenSmit/Books—Church-History-Ecumenism

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 augustus 2016