Colleges aan het Oud-Katholiek Seminarie: toehoorders welkom !

De colleges aan het Oud-Katholiek Seminarie (OKS) zijn natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor OKS-studenten, maar sinds jaar en dag bestaat ook de mogelijkheid om de colleges – of een selectie daaruit – te volgen als toehoorder. Een toehoorder participeert in de colleges, maar maakt geen extra presentaties of papers en doet geen tentamens.
De colleges worden gegeven in een tweejarige cyclus. Plaats van handeling zijn universitaire collegezalen in de binnenstad van Utrecht.
De website van het OKS biedt het overzicht van alle colleges [http://seminarie.okkn.nl/pagina/29/onderwijs] van dit jaar evenals informatie over inschrijving en kosten als toehoorder [http://seminarie.okkn.nl/pagina/162/inschrijving_en_betaling].

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 augustus 2016