Een eerste vrouwelijke bisschop in de Iglesia Filipina Independiente?

Met haar kleine 50 bisdommen kiest de Iglesia Filipina Independiente regelmatig nieuwe bisschoppen. Omdat de kerk al sinds meer dan twintig jaar vrouwelijke priesters kent en sinds 2005 het bisschopsambt ook openstelt voor vrouwen, ligt het voor de hand dat er ook een keer een vrouwelijke priester tot bisschop verkozen wordt. Op het moment lijkt het bijna zover: pastoor Emelyn Dacucuy is door het bisdom Negros Oriental gekozen en wacht de bevestiging van de verkiezing door de bisschoppenconferentie (“Supreme Council of Bishops”) van de kerk af.

Pastoor Dacucuy (“Rev Ems”) is een sterke kandidaat – ooit begonnen in het maatschappelijk werk als “community organizer” werd ze een pastoor die parochies opbouwt. Letterlijk en figuurlijk: ze was pastoor van de historische kerk van Pinili, de plek waar de eerste “obispo maximo” van de kerk als guerillero zijn hoofdkwartier had, en vergrootte de kerk: dat was nodig, de gemeente was gegroeid. Op het moment is ze pastoor van de nogal vervallen parochiekerk in Batac en ook hier haalt ze er stevig de bezem doorheen. Of het nu dienst doen is, onderhandelen is met boze parochianen omdat een graf op het kerkhof twee keer verkocht is (voor haar tijd), zorgen dat de vleermuizen uit het gebouw verdwijnen, of een manier vinden om met de familie Marcos om te gaan: het hoort er allemaal bij en “Rev Ems” doet het. Het is nogal een visitekaartje – ik hoop dat de zittende bisschoppen dat ook zo zullen zien. De beslissing valt in de komende maanden.

Overigens: de kerk in Batac zelf is heel bijzonder: het lichaam van Gregorio Aglipay wordt er bewaard in een grote schrijn. Aan de overkant van de straat huisde lange tijd het lichaam van een andere bekende Filipino in een eigen mausoleum: dictator Marcos, ooit als lid van de IFI gedoopt door Gregorio Aglipay. Het lichaam wordt op het moment verplaatst naar een heldenbegraafplaats in Manila – een erg controversiële ontwikkeling. Toch blijkt mijn perspectief als buitenstaander op een land soms vertekenend te werken: Er werd me meerdere keren op het hart gedrukt dat ik in deze regio de naam Marcos alleen met respect moest noemen; zijn weduwe en kinderen bekleden hoge ambten, zijn populair, regeren de provincie grotendeels – en de provincie is trots op ze.

Peter-Ben Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 augustus 2016