10.000 boeken en meesters in de godgeleerdheid

Birhen ng Baltinawak: Theologisch talent op de Filippijnen

Het klinkt wat luxueus: seminariedocenten laten opleiden en onderzoek laten doen. Is het niet zinniger om studenten te ondersteunen? Gelukkig doen oud-katholieke bisschoppelijke commissies in binnen- en buitenland, die zich met missie en diaconaat bezighouden, allebei.

Toch is één groter project op het moment de verdere opleiding van vier docenten aan twee seminaries van de Iglesia Filipina Independiente. Twee op het zuidelijke St. Paul’s Theological Seminary en twee op het noordelijke Aglipay Central Theological Seminary (ACTS). De gedachte erachter is: wie zorgt dat de docenten goed opgeleid zijn, zorgt er ook voor dat zij op hun beurt de studenten – zo’n 150 op dit moment! – kwaliteit leveren.

Wat studeren de vier docenten dan – en waar doen ze het voor? Doel is uiteindelijk een zo hoogwaardig mogelijke opleiding. De kwaliteit van opleidingen in deze regio wordt bewaakt door de Association for Theological Education in South East Asia (ATESEA). De seminaries van de Iglesia Filipina Independiente hebben daar succes. Zo wordt bijvoorbeeld de opleiding van Aglipay Central Theological Seminary nu erkend als een vierjarige “Master of Divinity” opleiding, terwijl het tien jaar geleden een driejarige opleiding van twee academische niveaus lager was. ATESEA stelt wel eisen: een minimaal aantal voltijdsdocenten met een hoge academische graad, een goede infrastructuur, en een bibliotheek met een groot aantal (bruikbare!) boeken. Dus: voor iedere erkende verbetering van de opleiding, zijn investeringen in staf en bibliotheek nodig.

Zulke investeringen worden precies gedaan. In St. Paul’s studeren de docenten Franz Foerster (100% Filipino!) en Ryan Pineda om uiteindelijk een academische MA in theologie te behalen. In ACTS werkt pastoor en docent Laarni Salaguinto aan een graad als bibliothecaris: de bijna 10.000 goed bruikbare boeken van de bibliotheek vragen om professionaliteit. Docent Mariefe Revollido is het verst van allemaal: zij werkt aan haar promotie. Het onderwerp is erg aansprekend: de verering van de inheemse “Birhen ng Balintawak,” een revolutionaire interpretatie van Maria met kind. Het is een theologisch en praktisch gezien prachtig onderwerp. Nu moet ze er alleen nog de tijd voor zien te vinden naast haar werkzaamheden als docent…

Peter-Ben Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 augustus 2016