Symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland

Op zaterdag 22 oktober 2016 vindt in Utrecht een symposium plaats over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland, georganiseerd door de landelijke vereniging van internationale kerken en migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) en de Raad van Kerken in Nederland.
Tijd: 12:00-14:30 (inloop om 11:30 met koffie/thee)
Locatie: Koptisch-Orthodoxe Kerk Utrecht, Adriaan van Bergenstraat 61, 3554VC Utrecht.

Een aanleiding voor deze bijeenkomst is het verschijnen van het nieuwe boek van ds. dr. Jaap van Slageren getiteld ‘Wijzen uit het oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus’ (voorjaar 2016). Met dit gezamenlijk initiatief beogen de twee interkerkelijke organisaties niet alleen het presenteren van het boek aan belangstellenden, maar ook om deze vitale en eeuwenoude kerkfamilie en haar vertegenwoordiging in ons land voor het voetlicht te brengen. Bovendien willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de positie van deze christelijke geloofsgemeenschappen in de landen van herkomst en in de diaspora, waaronder die in Nederland.
Tijdens dit symposium hopen alle vijf in Nederland vertegenwoordigde Oriëntaals-Orthodoxe kerken zichzelf te presenteren aan de Nederlandse samenleving in het algemeen en aan christelijk Nederland in het bijzonder. Dit doen zij door diverse korte bijdragen te leveren vanuit de eigen kerkelijke tradities. De Eritrees-Orthodoxe Kerk zal het startsein geven met een liturgische dans. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin zal namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk een toespraak houden over de rol en betekenis van poëzie in de eigen kerkelijke traditie. Hierbij zal hij ook poëzie voordragen in het Syrisch (de liturgische taal, een dialect van het Aramees). Bisschop Arsenios El Baramousy van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Nederland zal spreken over het monastieke leven en de invloed hiervan op de christelijke gemeenschap. Hierna vertelt een vertegenwoordiger van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk een verhaal uit deze traditie en verzorgt een koor van de Armeens-Apostolische Kerk een muzikale bijdrage.
Naast de vertegenwoordigers van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland zullen andere betrokkenen aan het woord komen, zoals de oud-katholieke Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorzitter drs. Dirk Gudde van de Raad van Kerken in Nederland en ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN. Hierna neemt een aantal deskundigen, waaronder ds. Jaap van Slageren en drs. Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, deel aan een paneldiscussie waarbij zij korte inleidingen verzorgen en de discussie met het publiek aangaan. Na de zegenbede is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de receptie in de vorm van een open buffet.

Aanmelding wordt op prijs gesteld, bij voorkeur per e-mail met vermelding met hoeveel personen u komt, dan kan hier rekening mee houden worden.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Er is ook gelegenheid om het nieuwe boek van ds. Van Slageren te kopen voor een speciale prijs van €15,-.

Bent u met de auto, dan kunt u in de wijk rondom het kerkgebouw parkeren. Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u vanaf Utrecht Centraal Station bus 4 richting Zuilen nemen en uitstappen bij halte Pionstraat, op 2 minuten loopafstand van het kerkgebouw.

Aanmelding: via Anmar Hayali, Samen Kerk in Nederland (SKIN) / Together Church in The Netherlands, T 033 44 50 655, M 06 49 63 33 58, E  info@skinkerken.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 oktober 2016