Seminariedag 2016 met afscheidscollege van Jan Hallebeek

De opening van het academisch jaar van het Oud-Katholiek Seminarie, de “Seminariedag,” vond op 15 oktober plaats in Museum Catharijneconvent. Hoogtepunt was het afscheidscollege van prof. mr. Jan Hallebeek, die sinds 1988 op vrijwillige basis het docentschap kerkelijk recht ingevuld had. In zijn openbare college ging Hallebeek in op één van de vroegste teksten over kerkelijke besluitvorming, het zogenaamde “apostelconcilie” (Handelingen 15) en het gebruik van deze tekst in de geschiedenis van het kerkelijk recht. Hallebeek werd na zijn college toegesproken door rector dr. Mattijs Ploeger, prof. dr. Angela Berlis (hoofd van het oud-katholieke theologische departement aan de Universiteit Bern), en drs. Wietse van der Velde, deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.
De laatste toespraak culmineerde in de verlening van de St. Maartenspenning, een kerkelijke onderscheiding voor bijzondere verdiensten, aan prof. Hallebeek. Wie een indruk van deze verdiensten wil krijgen, kan bijvoorbeeld het huidige statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland bekijken, in de herziening waarvan hij een groot aandeel had, of zijn standaardwerk over oud-katholiek kerkelijk recht, Kerkelijk recht in ecclesiologische context (http://www.okkn.nl/webwinkel/117/nr._49_canoniek_recht_in_ecclesi).

Een verder bijzonder onderdeel van de dag was het afscheid van drie lang zittende leden van de jury voor de twee wetenschappelijke prijzen van het Oud-Katholiek Seminarie, prof. dr. Jan Visser, prof. dr. Martien Parmentier en mr. Rob van de Water. De eerste beiden stelden hun wetenschappelijke kennis en inzicht ter beschikking voor het selecteren van, tot nu 21, dragers van de Pascal- en Rinkelprijzen, de laatstgenoemde zette zich op royale wijze in voor het tot stand komen van de prijzen en het functioneren van de jury. Het dankwoord werd uitgesproken door prof. dr. Peter-Ben Smit als voorzitter van de jury.
In zijn openingswoord van de middag maakte rector Ploeger naast het afscheid van prof. Hallebeek ook een aantal andere wijzigingen in het docentencollege bekend. Als opvolger van Hallebeek kon mr. Adriaan Snijders, MA, benoemd worden, terwijl dr. Koenraad Ouwens met emeritaat is gegaan en als docent liturgiek is opgevolgd door dr. Mattijs Ploeger. Ouwens blijft aan het seminarie verbonden als toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker, een functie die ook door prof. Hallebeek en mgr. dr. Dick Schoon wordt bekleed.
De overige vaste onderdelen van de Seminariedag, geopend en gesloten door de voorzitter van het curatorium, mr. drs. Klaas-Jan Visser, kwamen ook aan bod. Seminarist Wim van den Berg sprak vanuit studentenperspectief en benadrukte hoe hij tijdens zijn studie de waarde ervan ontdekt had, ook voor iemand die al elders theologie gestudeerd had, en hoe hij in de Oud-Katholieke Kerk geloof en geweten met elkaar in overeenstemming kon brengen. Aansluitend werden nieuwe publicaties in de publicatieserie van het Seminarie aangekondigd, waaronder de gedrukte versie van het afscheidscollege van prof. Jan Hallebeek en een nieuwe studie van prof. Peter-Ben Smit, Vrienden in het bisschopsambt. De correspondentie tussen Andreas Rinkel en Urs Küry (1955-1970), die licht werpt op de manier waarop twee theologen en bisschoppen die de koers van de oud-katholieke kerken in het midden van de 20ste eeuw bepaalden in onderling overleg tot hun mening kwamen.
Muzikaal leverde een koor verbonden aan de Vrije Universiteit, waar prof. Hallebeek hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis is, een bijdrage. Een octet uit het VU-Kamerkoor bracht werken van onder meer Byrd, Bruckner en Rachmaninov ten gehore.

Tekst: Peter-Ben Smit
Foto’s: Peter Feenstra

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 oktober 2016