Hoe kunnen we samen kerk zijn in de 21e eeuw?

Groet van de oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen in Europa bij gelegenheid van de feestdag van de H. Willibrord op 7 november 2016

Dierbare broeders en zusters in Christus,

het is duidelijk: de secularisatie van Europa gaat verder, het aantal buitenkerkelijken stijgt. Tegelijkertijd wordt door migratie de ‘religieuze markt’ steeds diverser. De mainstream kerken krijgen in hun traditionele kerngebieden concurrentie van zowel andere kerken als andere godsdiensten. Deze nieuwe situatie biedt zowel kansen als bedreigingen voor de ene Kerk van God. Het grootste gevaar is dat we ons zouden terugtrekken in confessionele zuilen. De grootste kans is de revitalisering van de kerk.
Volgens mij kan de kerk weer opleven als ze bouwt op twee aspecten: ieders persoonlijke relatie met God, en de missionaire kerk als gemeenschap.
Kerk heeft geen toekomst als ze er in de eerste plaats is om mensen te vermaken. Kerk heeft geen toekomst als het haar in de eerste plaats gaat om psychotherapie of maatschappelijk werk. Kerk heeft geen toekomst als het haar gaat om het verkrijgen van macht en privileges.
In plaats daarvan moet de kerk in de eerste plaats het geloof in God verbeelden. Wat betekent het geloof voor je persoonlijke leven? Zelf bidden en andere mensen leren bidden zijn daarbij erg belangrijk. Ook veel mensen zonder religieuze achtergrond zijn er in geïnteresseerd om meer over God te leren. Het punt is niet naar de kerk gaan, het punt is kerk te zijn. Oud-katholieke en anglicaanse christenen staan sinds 1931 met elkaar in volledige kerkelijke gemeenschap. Laten we de kansen grijpen die deze relatie biedt, om onze talenten en vaardigheden samen te gebruiken waar het maar kan.
Wanneer de anglicaanse en oud-katholieke parochies in continentaal Europa aantrekkelijk willen zijn voor anderen, moeten ze allebei hun eigen comfortabele vorm van ‘cultureel christendom’ loslaten.
Ik ben blij dat op veel plaatsen al dingen in beweging zijn. In het jaar 2017 zal die beweging heel letterlijk gebeuren bij de gezamenlijke bedevaart van anglicaanse en oudkatholieke jongeren naar het graf van Willibrord in Echternach. De heilige Willibrord staat als geen ander model voor de evangelisatie van Europa. Als ook wij het woord en het werk van God naar de mensen willen brengen, moeten we daarvan persoonlijk getuigen.

Namens de oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen van Europa,

+ Harald Rein, bisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Zwitserland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 november 2016