Herbronning, symposium 40 jaar bijzondere leerstoel

In 2016 is het 40 jaar geleden dat de eerste bijzondere hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie, dr. Jan Visser, zijn oratie uitsprak aan de Universiteit Utrecht. Met het symposium “Herbronning” kijkt het seminarie terug op vier decennia vruchtbare theologiebeoefening en werpt een blik in de toekomst. Alle vier leerstoelhouders zullen vanuit hun expertise spreken, naast prof. Visser ook prof. Jan Hallebeek, prof. Angela Berlis en prof. Peter-Ben Smit. Experts van de Universiteit Utrecht en zusterinstellingen zullen op hen reageren. 

“Herbronning” is een centraal gegeven in de oud-katholieke theologie die zich voortdurend opnieuw op de bronnen van de oude kerk, waaronder de Schrift, bezint. Een hartelijke uitnodiging aan iedereen die dit unieke jubileum op deze inhoudelijke manier wil meevieren. De bijeenkomst bestaat uit een dagvullend programma, op 9 december, in het Ariënsinstituut te Utrecht (Keistraat 9). Inloop vanaf 09.30 uur. Voor het programma klik hier.

Toegang/aanmelding: aanmelding door het overmaken van EUR 10,- op NL63INGB0005319821, t.n.v. P.B.A. Smiten een email aan p.b.a.smit@uu.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 november 2016