Betrokken bij het maatschappelijk debat over vragen rondom het levenseinde

Op initiatief van de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, en dr. Nienke Nieuwenhuizen, resp. voorzitter en lid van de Kerngroep ‘Laatste levensfase’ van de Raad van Kerken in Nederland, heeft de Raad zich opnieuw beraad op het actuele thema hulp bij zelfdoding en ‘voltooid leven’. Als gevolg daarvan heeft de Raad van Kerken deze week een brief gestuurd aan alle fracties in de Tweede Kamer waarmee zij duidelijk wil maken dat kerken graag betrokken willen zijn bij de verdere discussies over ‘Voltooid Leven’, waarin het de taak is van de Tweede Kamer om verder invulling te geven aan de contouren van het beleid. Klik hier om de tekst van deze brief te kunnen lezen.
In het oktobernummer van ‘De Oud-Katholiek’ wordt ook aandacht besteed aan het maatschappelijk debat over vragen rondom het levenseinde. Hierin staat een interview met Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Zij is tevens lid van de oud-katholieke parochie in Hilversum.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 november 2016