Cum Laude voor Ward Cortvriendt

Op dinsdag 22 november rondde Ward Cortvriendt zijn studie aan het Oud-Katholiek Seminarie af met een examen waarvoor hij ‘cum laude’ slaagde. Zijn scriptie ‘Veni communica nobiscum’, een theologische doordenking van enkele aspecten van de eucharistie, werd besproken door dr. Mattijs Ploeger. Een vroegkerkelijke tekst, die als voorloper van de Apostolische Geloofsbelijdenis kan worden beschouwd, werd besproken door prof. dr. Peter-Ben Smit. De geplande kerkrechtelijke beschouwing moest achterwege blijven, omdat prof. mr. Jan Hallebeek wegens ziekte geen deel kon nemen aan het examen.

In zijn laudatio benoemde Ploeger het feit dat Cortvriendt – zoals alle ‘zij-instromers’ uit andere kerken – het Seminarie doorliep in het kader van een ingroeiperiode in de Oud-Katholieke Kerk. Als theoloog, priester en gewezen abt van Berne bracht Cortvriendt daarbij een schat aan ervaring mee, die voor de inhoud van de colleges een verrijking betekende. Intussen is Cortvriendt al weer enige tijd werkzaam als priester van het aartsbisdom Utrecht, als pastor in Twente en Amersfoort en als lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie.

 

Tekst: Mattijs Ploeger
Foto’s: David Ross

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 november 2016