Een nieuw “wij”

Kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden

Op woensdag 23 november is de kerkelijke gemeenschap tussen de kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden plechtig bevestigd en bezegeld in de kathedraal van Uppsala. Een proces van dialoog en overleg, dat al in 2003 aanving, werd daarmee afgesloten. Een toekomst van samenwerking en verdieping van onze relatie begint vanaf dit moment.

Een delegatie van de kerken van de Unie van Utrecht, bestaand uit aartsbisschop Joris Vercammen en de voormalige dialoogafgevaardigden Harald Münch en ondergetekende, Peter Feenstra, reisde al enkele dagen eerder naar Uppsala. Het kerkelijk bureau van de evangelisch lutherse Kerk van Zweden had een rijk gevuld programma voor ons voorbereid. Kort na onze aankomst bezochten we de Zweedse algemene Synode die op dat moment in zitting bijeen was. Antje Jackelén, de aartsbisschop van Uppsala, heette de delegatie welkom en aartsbisschop Joris Vercammen begroette de synode met een korte toespraak.

Het programma voor de volgende dagen bestond vooral uit intensieve en stimulerende ontmoetingen. Zo mochten we onder andere in gesprek gaan met de voorzitter van de jongerenorganisatie, met de verantwoordelijke voor oecumenische relaties, met de bisschop die de oud-katholieke contacten onderhoudt, met een groep jonge theologen en met de voorzitter van de afdeling voor missie en diakonaat. Bovendien bezochten we het graf van Dag Hammarskjöld ((1905-1961, secretaris-generaal van de VN, drager van de Nobelprijs voor de vrede en mysticus) en kregen we een rondleiding in de domkerk en de schatkamer.

Op woensdag werd het dialoogproces bezegeld door de ondertekening van een document van overeenkomst door de aartsbisschoppen Jackelén en Vercammen. Een ontroerend moment, gevolgd door een spontaan applaus. Bisschop Johan Dalman (zelf indertijd een aktief lid van de dialoogcommissie) benadrukte in zijn preek, hoe belangrijk het is, dat mensen, in het bijzonder christenen, ontdekken wat hen verbindt en daardoor een nieuw “wij” ontdekken. 

Voor het avondeten in het aartsbisschoppelijk huis waren naast alle voormalige gedelegeerden van de dialoogcommissie diverse leidende personen van de Kerk van Zweden uitgenodigd. Emeritus bisschop Jonas Jonson memoreerde aan Nathan Söderblom, die vele jaren in dit huis gewoond heeft. Hij was een pionier van de oecumenische beweging en herkende zich sterk in de oud-katholieke kerk, omdat zij een evangelisch katholicisme representeert, wat overeenstemde met zijn ideaal van kerk-zijn.

Na deze bezegeling begint een nieuwe fase in onze relatie met de Kerk van Zweden. Ondanks de afstand zijn er vele mogelijkheden. We kunnen veel van elkaar leren, op lokaal niveau elkaar uitnodigen, samenwerken en elkaar inspireren.

Door: Peter Feenstra
Meer foto’s vindt u hier.
 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 december 2016