Perspectief op Willibrord

Willibrord is een heilige van alle Nederlandse kerken. Kan zijn gedachtenis de kerken ook weer samen brengen? Dit was de insteek van een boeiend en goed bezocht symposium over Willibrord op 7 november 2016, zijn feestdag. Georganiseerd door de jongere generatie rooms- en oud-katholieke theologen werd het bezocht door leden van een nog bredere groep kerken, zoals een podiumgesprek tussen PKN synode preses ds Karin van den Broeke, Utrechts pastoor Ton Huitink en bisschop Dick Schoon liet zien. Een verslag van de bijeenkomst toen vindt u hier: http://www.okkn.nl/pagina/3921/feest_van_willibrord_in_domkerk – ondertussen publiceerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord (!) in een special van het tijdschrift Perspectief alle bijdragen. Het elektronische tijdschrift hier hier (gratis) te lezen:  http://www.oecumene.nl/publicaties/perspectief (overzicht, directe toegang: http://www.oecumene.nl/files/Books/Perspectief/35/index.html).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 februari 2017