Op zoek naar nieuwe wegen binnenlands diaconaat

Diaconaat verbindt en daagt uit om geloof concreet te maken. Met de opheffing van de Bisschoppelijke Commissie Ste. Barbara die het binnenlands diaconaat sinds 1 januari 2012 ondersteunde, is het Collegiaal Bestuur op zoek naar een nieuwe invulling om het binnenlandse diaconaat te steunen. De vier belangrijkste projecten die door de commissie ondersteund werden, het luchthavenpastoraat op Schiphol, het citypastoraat in Rotterdam, het straatpastoraat in Leiden en het zeevarendenpastoraat in Vlissingen kennen gelukkig allen ook een eigen rechtsvorm en zijn daarom zelfstandig in staat hun toekomst gestalte te geven. Deze substantiële projecten laten zien dat het binnenlandse diaconaat vanuit de Oud-Katholieke Kerk een respectabele maatschappelijke impact had – en tevens bijdroeg aan de vitaliteit van parochies. Ook op deze plaats bedankt de kerk de leden van de Bisschoppelijke Commissie Ste. Barbara voor hun jarenlange volhardende inzet, zoals die bij de tweejaarlijkse vastenactie in vrijwel iedere parochie ervaarbaar werd. De laatste leden van de commissie waren pastoor em. Hans Lippe, mw. Ineke Schenk, dhr. Han Louman (penningmeester) en dhr. Hans Hendriks (secretaris). 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 maart 2017